KENAPA SISTEM INI?

Sistem Maklumat Pengurusan Latihan Negeri Johor ini adalah satu platform untuk kakitangan awam Negeri Johor memohon pelbagai kursus yang ditawarkan oleh agensi-agensi dari Negeri Johor.