BENGKEL KOMUNIKASI BERKESAN

KOMPETENSI KEPIMPINAN & PENYELIAAN YANG CEMERLANG

KURSUS ASPIRASI KETERAMPILAN DIRI PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR TAHUN 2018

KURSUS ASPIRASI KETERAMPILAN DIRI PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR TAHUN 2018

KURSUS ASPIRASI KETERAMPILAN DIRI PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR TAHUN 2018

KURSUS BINA SEMANGAT

KURSUS KAWAD KAI UNTUK PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

KURSUS KAWAD KAKI UNTUK PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

KURSUS KEMAHIRAN MENAIP DAN MINIT MESYUARAT

KURSUS MEMBINA SEMANGAT

KURSUS MEMBINA SEMANGAT

KURSUS ORIENTASI BINA SEMANGAT PEMBANTU AWAM GRED H11

KURSUS ORIENTASI DAN MEMBINA SEMANGAT PEMBANTU OPERASI

KURSUS ORIENTASI DAN MEMBINA SEMANGAT PEMBANTU OPERASI

KURSUS ORIENTASI PEGAWAI-PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR

KURSUS ORIENTASI PEMBANTU OPERASI

KURSUS ORIENTASI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

KURSUS PARADIGMA SAHSIAH (PARAS)

KURSUS PEMANDU BERHEMAH

KURSUS PEMANDU BERHEMAH

KURSUS PENSIJILAN PENGURUSAN PROJEK AWAM BERSEPADU (3PAB)

KURSUS SIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH

KURSUS SIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TAHUN 2018

KURSUS SIJIL PROFESSIONAL KEMAHIRAN TEKNOLOGI KREATIF DAN PENGENDALIAN DRONE (PBT)

KURSUS TRANSFORMASI PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR

MEMBINA KUMPULAN & JATI DIRI YANG EFEKTIF

MEMBINA POTENSI DIRI BAGI MENINGKATKAN DAYA KERJA EFEKFTIF

MENJANA KEMAHIRAN MEMPELBAGAIKAN TUGAS

PENGURUSAN REKOD & FAIL YANG BERKESAN

PENYEDIAAN SURAT RASMI & MEMO YANG BERKUALITI

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (KAUNSELING)

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (KAUNSELING)

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (KAUNSELING)

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (KAUNSELING) 2019

PROGRAM SIJIL PROFESIONAL KAUNSELING (KEMAHIRAN MENOLONG) PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR TAHUN 2018

PROGRAM SIJIL PROFESIONAL KAUNSELING (KEMAHIRAN MENOLONG) SIRI 2/2019

PROGRAM SIJIL PROFESIONAL KAUNSELING (KEMAHIRAN MENOLONG) SIRI 2/2019

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR

PROGRAM TRASNFORMASI MINDA PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR