PERKHIDMATAN AWAM DENGAN TEKNOLOGI KINI

Dihantar oleh Pengendali,

Usaha meningkatkan imej, kredibiliti dan kecekapan perkhidmatan menjadi agenda dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan awam kini. Sehubungan dengan itu Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor membentuk pembudayaan inovasi dan kreativiti dalam perkhidmatan awam dengan memperkasakan penggunaan dan kemahiran ICT . Ianya bertujuan membentuk perkhidmatan awam yang inovatif, kreatif dan cekap.Meningkatkan keyakinan diri dan nilai serta sikap positif dalaman terhadap penggunaan ICT.